Khi làm ra một vật dụng cho người phụ nữ hẳn ai cũng muốn