Ưu điểm của một chiếc đồng hồ DW là rất đơn giản nhưng lại