Bạn có bao giờ gặp trường hợp không mua được đồng hồ nữ phù