Thời trang nhưng đúng nghĩa Thụy Sĩ, đồng hồ CK nữ mang đến cho