Đôi lúc thời trang là cách để nói lên cá tính của bản thân