Với định vị hình ảnh đồng hồ G Shock Hải Triều, những cá tính