Để đương đầu cho cuộc chiến khắc nghiệt, những chiếc đồng hồ đeo tay