Để tạo ra một trào lưu thời trang không phải là một điều dễ