Khi mua đồng hồ đeo tay mọi người nói chung và các bạn nữ